Ankara Büyükşehir’e bağlı ilçelerin belediye bütçeleri kendi açıklamalarına göre bile dudak uçuklatırken bu bütçelerin nerelere harcandığı, ilçede yaşayan insanlara ne kadarı hizmet olarak döndüğü hep tartışılmalı.

Keçiören belediyesinin 2023 yılında yapılan belediye meclisi toplantısında 3 milyarlık bütçe kabul edildi. Yine Altındağ ilçesinin 2023 yılı belediye meclisinde kabul edilen bütçesi 2 milyar 750 bin. Yenimahalle belediyesinin meclisinde kabul edilen bütçesi ise 3 milyarın üzerinde. İlçe belediyelerinin halka hizmet götürücüleri yani işçilerinin az bir kısmı kadrolu iken geri kalanı alt taşeron şirketler yoluyla çalıştırdıkları işçilerden oluşuyor. İşçilerin yoğun mesai saatlerinden çalışmasından tutunda, aldıkları ücretin açlık sınırında oluşu, çalışırken yeterli araç gereçlerin temininin sağlanmaması, özellikle temizlik işçilerinin, katı atık bölümünde çalışan işçilerin çalışırken işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması, meslek hastalığına yakalanmalarını önleyecek araç gereçlerin temininin sağlanmaması belediye işçilerinin en temel sorunları. Bir milyona yakın belediye işçisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının son sendikal üye verilerine göre Hak iş’e bağlı Hizmet iş sendikasına üye sayısı 301 bin 456 iken ondan sonra gelen DİSK’e bağlı Genel iş sendikasına üye işçi sayısı ise 140 bin 844 kişi. Bu iki sendikaya üye olan işçiler sendika ile belediye arasında imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı yaşadıkları sorunlar nedeniyle uğradıkları hak gasplarına karşı hem belediyeye hem de sendikalarına karşı tepki göstererek eylemler gerçekleştirdi. Bu eylemlerin ortak özellikleri işçilerin bu sendikalara karşı duydukları aşırı öfke ve güvensizliktir.

Bu işçilerin sendikal örgütlenmesini belirleyen ise belediyenin hangi partide olduğuyla ilgili. AKP ve CHP belediyeleri bu iki sendikayla toplu sözleşmeler imzalarken yapılan pazarlıklarda belediye ile, işçileri temsilen bulunan sendikalar, yine uzlaşı arayışıyla belediyelerin isteğinin dışında bir tutum genel olarak takınmıyorlar.

2023 yılında akılda kalan belediye işçilerinin talepleri ve eylemlerini hatırlayalım.  İzmir Karşıyaka belediyesi taşeron işçileri maaşlarını alamadıkları için uzun süren eylemler gerçekleştirdi. Yine Ankara’da Çankaya belediyesi işçileri maaşlarının enflasyon nedeniyle eridiğini maaşlarının yeniden güncellenmesi talebiyle eylemler gerçekleştirirken Genel iş sendikası belediye ile anlaşarak işçileri yalnız bırakmıştı. Yenimahalle belediyesi işçileri de yine aynı taleplerle eylemler gerçekleştirirken Genel iş sendikası eylemlerin sonlandırılması yönünde işçilere basınç uygularken belediyeden yana net bir tavır sergilemiş işçiler sendikaya büyük tepki göstermişti.

Yine Mamak belediyesinde çalışan Hizmet iş üyesi işçiler ek maaş talep ederken üye oldukları sendikanın hiçbir yöneticisine ulaşamayarak kendileri iş bırakma kararı aldı. Eylemin ardından sendika işçilerle belediye arasında arabuluculuğa başladı.

Altındağ belediyesi işçileri ise 12 Mart günü üyesi oldukları Hizmet iş sendikası binası önüne giderek maaşlarındaki yetersiz zam oranını ve geçmişe yönelik zamlı ücretlerin yatırılmamasını protesto etti. Sendikaya karşı gösterilen tepkiye sendikacıların cevabı sükûnet çağrısı oldu. 13 Mart günü ise belediyenin önüne giden işçiler taleplerini burada dillendirirken sendika yöneticisi yine uzlaşı ve eylemi sonlandırma çağrısı dışında herhangi bir şey söylemedi. Bunun üzerine işçilerin hem belediyeye tepki gösterip hem de sendikacıları yuhalaması üzerine sendikacının yüzündeki sırıtma dikkat çekiciydi. Belediye işçilerinin üye oldukları sendikalar isim fark etmeksizin patronlardan ve belediyeden yana olduklarını her işçi eylemlerinde belli ediyorlar.

Altındağ belediyesi İşçileri eylemi belediyeye bağlı fen işleri kampüsüne taşıyarak devam ettirdi.  Belediye yetkililerin geriye yönelik bütün alacaklarının bir gün içerisinde ödeneceği üzerine verdikleri söz sonrası eylem sonlanırken. İşçiler haklarının takipçisi olacaklarını söyledi.