Başarılı geçen ve ilgiyle izlenen çalıştayın sunumu Dr. Aysun Aydemir ve öğretmen Güner Cebir tarafından yapıldı.

Halk türküleri sanatçısı Kazım Birlik tarafından bestelenen anadili türküleri söyledi, şair Bahattin Gemici şiirler okudu.

Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının kınandığı çalıştayda, Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir ve dernek temsilcileri Dr. Aysun Aydemir, Meral Kahya, Doğan Biçer ve Zülfü Gürbüz'ün konuşmalarının ardından Ruhr Veliler Birliği Başkanı Dr. Ali Sak, "KRV de Türkçe Eğitimi" konulu bir sunum yaptı.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

1. Velilerimiz anadili dersinin önemini hissetmekte ancak ona sahip çıkma konusunda sorunlar yaşamaktadır. Veli bilgilendirme çalışmaları sürdürülecektir.

2. Sağlıklı bir veli ve öğretmen işbirliği anadili eğitimine olumlu yansıyacaktır. Bu bağlamda STK’ların daha geniş kitlelere ulaşması ve koordineli çalışması ana hedeflerimizdendir.

3. Velilerimizin okullardaki karar süreçlerinde (Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft, Schulkonferenz) etkin olarak yer almaları için çalışmaya devam edilecektir.

4. Almanya’da eğitimi yapılan diğer anadillerle işbirliği yapılarak çalışma grubu oluşturulacaktır.

5. Öğretmen ve veli dernekleri Okul ve Eğitim Bakanlığı ile (Schulministerium) Alman Bilim ve Eğitim Sendikası (GEW), bölgesel hükümetler (Bezirksregierung), siyasi parti ve medya ile işbirliğine gidilecektir.

6. Eğitim alanında çalışan STK’lar, Türkçe öğretmenlik eğitimi veren Türkistik bölümü (Duisburg-Essen Üniversitesi) ve eyalet eğitim birimleriyle yapıcı ilişkiler kuracaktır.

EYALET OKUL VE EĞİTİM BAKANLIĞI AÇISINDAN

1. Anadili dersleri sınıf geçmede etkili bir ders olarak kabul edilmelidir.

2. Okullarda Türkçe dersi grupları açılması için sayı ilkokullarda 10’a ileriki okullarda 12’ye indirilmelidir.

3. Anadili dersi öğretmenlerinin daha verimli çalışabilmeleri için görev yaptığı okul sayısı azaltılmalı, öğrenci sayısı yeterli ise tek okula indirilmelidir.

4. Ders araç ve gereçlerinin yetersizliği anadili dersinin kalitesi açısından önemli bir sorundur. Buradaki öğretmen kuruluşları ile ortaklaşa projeler geliştirilerek didaktik-metodik kurgusu uygun kitaplar yayımlanmalıdır. Bu konu KRV Okul ve Eğitim Bakanlığına iletilecek, çözüm yolları aranacaktır.

5. Bakanlık düzeyinde anadili derslerini destekleme ve geliştirme kurumu oluşturulmalıdır. Bu da anadili dersinin kalitesini artıracaktır.

6. Türkçe anadili dersleri ikinci yabancı dil ve seçmeli ders olarak yaygınlaştırılmalı, öğretmenler meslek içi ek eğitimlerle desteklenmelidir.

TÜRKİYE AÇISINDAN

1. Eğitim Ataşeliklerine, Almanya koşullarını tanıyan, Almancaya hakim (tercihen Almanya’dan) ve donanımlı kişilerin atanmaları saḡlanmalıdır.

2. Türkiye Cumhuriyeti, eğitim merkezlerini (T.C. Dortmund Eğitim Merkezi gibi) yaygınlaştırmalı; yurttaşlarımıza kültürel hizmetler (folklor, resim, müzik, edebiyat, tiyatro vb.) sunarak dilimizin gelişmesine katkı sağlamalıdır.

3. Türkiye Cumhuriyeti, yetkin kurumları aracılığıyla uluslararası kabul görmüş Türkçe dil sertifika programlarını yaygınlaştırmalıdır.

4. Türkçenin yaşatılmasında basın-yayın kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. 

HER ANADİL YAŞATILMALI VE GELİŞTİRİLMELİDİR

Evet, her Anadil önemli ve değerlidir vei her ulusun, kültürün en büyük hazinesidir. Dil en önemli iletişim aracıdır. Dilinizi konuşan insanlara, halklara kendinizi daha bir yakın hisedersiniz . Dil bir ruhtur bu nedenle, anadilimiz ve her anadil yaşatılmalı, geliştirilmelidir.

Tüm ezgileri, şarkıları, şiirleri anadilde dinlemek, işitmek büyük bir haz olsa gerek. Bu nedenle her anadili eş değerde görmek gerekiyor. Çünkü ancak bu doğru yaklaşımla halklar arası barış, karşılıklı güzel ve güçlü ilişkiler ortaya çıkmış olur.

SPD'den AB vatandaşı olmayanlara ‘oy hakkı’ vaadi SPD'den AB vatandaşı olmayanlara ‘oy hakkı’ vaadi

Mehmet TANLI