Dışişleri Bakanlığı Sol Parti Milletvekili Helin Evrim Sommer'in soru önergesine verdiği yanıtta, Alman Federal Hükümetinin 2020 yılında Kuzey ve Doğu Suriye'de sağlık, hijyen ve gıda yardımı alanında yaklaşık 14 milyon euro harcadığını belirtti.

Almanya: Çinli şirketlerin 5G ağı planı yasaklanıyor Almanya: Çinli şirketlerin 5G ağı planı yasaklanıyor

Bakanlık müsteşarı Antje Leendertse verdiği cevapta, fon yardımlarının “sınır ötesi faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin insani yardım çalışmaları için harcandığını” açıkladı.

Alman Hükümetinin Rojava'daki insani yardım fonlarının arttırılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Helin Evrim Sommer, hükümetin cevabını şöyle değerlendirdi: 

"Federal hükümetin, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik ambargo politikasına aldırmadan, bölgedeki sınır ötesi sivil toplum kuruluşlarının sağlık, hijyen ve beslenme alanlarında insani yardım çalışmalarını 2020 yılında yaklaşık 14 milyon Euro ile desteklemesi önemli bir gelişmedir. Bunlar gelecekte tüm Rojava halkının yararına olacak önemli yatırımlardır. Ancak, Federal Hükümet, Kuzeydoğu Suriye özerk yönetiminin siyasi organlarıyla aktif olarak işbirliği yaparak, İnsani ihtiyaçların tespitini, bölge odaklı, daha etkili hale getirilebilir. Öte yandan Suriye rejiminin muhalif kesimlere yönelik uluslararası yardım kuruluşlarının insani yardım çalışmalarını engellemesi, en güçlü şekilde kınanmalıdır. Suriye rejiminin bu tutumu, Şam'daki diktatöre kayıtsız şartsız boyun eğmek istemeyen halk kesimlerine karşı vicdansız bir politikanın da ifadesidir.“