ABD, soykırım ve insan hakları ihlallerinden hüküm giydi. Tüm delilleri ve ifadeleri değerlendiren Siyah, Hispanik ve Yerli Halklara Karşı İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Uluslararası Mahkeme jürisi, ABD ve temsilciliklerini suçlu buldu.

Karar oy birliği ile alındı

Siyah, Hispanik ve Yerli Halklara Karşı İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Uluslararası Mahkemenin, 22-25 Ekim tarihleri ​​arasında New York'ta Başkan Magdalene Moonsamy tarafından temsil edilen jürisi kararını açıkladı ve ABD, soykırım ve insan hakları ihlallerinden hüküm giydi.

Almanya, bir gecede zengin olan Kürşat'ı konuşuyor Almanya, bir gecede zengin olan Kürşat'ı konuşuyor

Uluslararası hukuk komitesi üyeleri dönüşümlü olarak "kararın ön özetini" sundular. İki gün süren ve 30'dan fazla tanığın dinlenmesi ile yüzlerce belgenin incelenmesinin ardından jüri oybirliğiyle ABD hükümeti ve dış temsilciliklerinin soykırım ve ağır insan hakları ihlallerinden suçlu olduğu kararına vardı. Mahkeme ABD'de siyahi mahkumların on yıllarca hücre hapsinde işkence gördüklerine ilişkin tanık ifadeleri de dava dosyasında yer almıştı. Öte yandan "Çevresel ırkçılık" suçlamasıyla ilgili olarak da jüri, "ABD'deki iklim krizinin siyah, İspanyol ve yerli nüfusu orantısız bir şekilde etkilediğine" dair hiçbir şüphe olmadığını da belirtti.