Orban: “Merkel döneminde Rusya'nın işgali asla olmazdı” Orban: “Merkel döneminde Rusya'nın işgali asla olmazdı”

'Emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı Antiemperyalist Lig içinde örgütlenelim!' 'Anti- emperyalist mücadeleyi birlikte geliştirelim!' başlığı altında ilk etapta İsviçre, Avusturya ve Fransa'da dört farklı adreste düzenlenecek olan tanıtım toplantıları için PARTİZAN tarafından bir çağrı yapıldı.

AIL: Dünyanın bütün anti-emperyalistleri birleşin!

Açıklamadaki "Dünyamız çalkantılar, derin bir huzursuzluk ve değişim dönemi içindedir. Sadece otuz yıl önce emperyalizm, özellikle de (ABD ) Yankee emperyalizmi, “tarihin sonu”nu ilan etti! “Pax Americana” ile “ebedi barış”ın gerçekleştiğini söyledi. Bundan sonra “dünya polisi” tarafından güvence altına alınan barış, demokrasi ve refah dolu bir geleceğe adım atıldığının devasa propaganda araçları ile dünya çapında propagandasını yaptı. O sözlerin edildiği zamandan günümüze geçen süreç gösterdi ki emperyalistlerin vaat ettiği “cennet” dünyanın ezilen halk kitlleleri açısından yeryüzünde cehennemin yeniden yaratılmasıydı. Emperyalistlerin “büyük cennette yaşam” vaatlerinde bulunmasından günümüze savaş ve yıkımın olmadığı tek bir gün dahi görülmedi." ifadeleri dikkat çekti.

Antiemperyalist Lig tarafından yapılan çağrının ilgili bölümü şu şekilde:

"Yakın bir süreçte “Dünyanın Bütün Antiemperyalistleri, Birleşin!” şiarıyla kuruluş çalışmalarına başlayan ANTİEMPERYALİST LİG’in tanıtım toplantıları Avrupa’nın çeşitli ülke ve şehirlerinde gerçekleştirilecektir. Emperyalizmin günden güne derinleşen ekonomik ve siyasi krizi ezilen dünya halklarına yönelik saldırıları hızlandırıp katmerlendirmekte; bununla birlikte dünya çapında çeşitli isyan, ayaklanma ve direnişler de sürmektedir.

Böylesi bir süreçte emperyalizme karşı bütünlüklü bir mücadele perspektifiyle hareket etme temelinde bir araya gelen dünyadan çeşitli örgüt ve kurumların çağrıcısı olduğu ANTİEMPERYALİST LİG önemli bir mevzi olmaktadır. Bu mevziyi büyütmek, dünya halklarının öfkesini emperyalizme karşı örgütlü bir güce dönüştürerek kazanımlar elde edecek bir mücadele hattının çizilmesi için atılan bu adımı kavramak, tartışmak, görüş ve öneri alışverişinde bulunmak için “Emperyalizme ve Her Türlü Gericiliğe Karşı Antiemperyalist Lig İçinde Örgütlenelim, Anti-Emperyalist Mücadeleyi Birlikte Geliştirelim!” başlıklı gerçekleştirilecek tanıtım toplantılarımıza tüm halkımızı ve dostlarımızı davet ediyoruz."