Ufuk Evlâ Bostan- Frankfurt

Frankfurt'ta Türk Kültür Merkezi Kadın Kolu'nun her yıl organize ettiği ve konusunda uzman bir konuğu ağırladığı Geleneksel Çay organizasyonu bu yıl da Aralık ayı içinde konsolosluk kültür merkezinde çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, iş insanı ve kanaat önderi hanımın katılımıyla gerçekleşti.

Türk Kültür Merkezi Kadın Kolları Koordinatörü Merih Nacken ve Dönembaşkanı Gül Tunçer`in açılış konuşması ile başlayan etkinlik, bu yılki uzman konuk Başkonsolosluğun Hukuk Danışmanı Frankfurtlu Avukat Fatma Bostan`ın  „Mülkiyet sahibi- kiracı ilişkileri ve yasal hakları“ üzerine yaptığı sunum ile devam etti. Fatma Bostan, kira sözleşmeleri konusunda en sık yapılan hatalar, sözleşmelerdeki başvurulan tuzaklar ve buna karşı alınabilecek basit hukuki önlemler üzerine vurgu yaptı. 

CHP Paris Birliği Başkanı faşizme karşı ‘acil reçete’yi açıkladı! CHP Paris Birliği Başkanı faşizme karşı ‘acil reçete’yi açıkladı!

Avukat Fatma Bostan yaptığı konuşmasında sözleşmede özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı;

„Kira sözleşmesi taraflar arasında yasal hakları ve sorumlulukları düzenler. Ağırlıklı olarak sözleşmede sözleşmenin tarafları belirtilir, mülkün tarifi yapılır, kira miktarı belirlenir. Kira miktarı sabit kiradan ve yan masrafların toplamından oluşur. Kira miktarı tespit edilirken, bir sonraki kira artışı ne zaman ve hangi şartlar altında yapılacak; yan masraflar ön ödeme veya sabit olarak mı düzenlenmeli, hangisi kiracı veya mülk sahibi için daha uygundur, bunların değerlendirilmesi iyi olur.

Oturulacak mülkler için yapılan kira sözleşmeleri süresiz yapılırken, ticari mülkler için yapılan sözleşmeler daha çok zamana bağlı olarak yapılır. Burada yine kira sözleşmesinin süresi ve sabit zaman içerisinde kira artışı hangi şartlar altında belirleneceğinin açıkça belirtilmesi iyi olur.

Eğer kullanılan ve kirada oturulan mülk kusurluysa, kiracı bu kusurdan dolayı mülk sahibine yasal ihtarı çektikten sonra kira indirimine gidebilir. Kira indiriminin miktarı yasal olarak düzenlenmemiştir, daha çok verilen mahkeme kararlarından örnekler alınarak indirim miktarı belirlenebilir.

Kira sözleşmesinin fesih süreleri kiracı için her zaman üç aydır. Kiracı kira sözleşmesini fesh etmek istiyorsa, herhangi bir gerekçe göstermeden üç aylık fesih süresini kullanarak her an kira sözleşmesinin sona erdirebilir. Ancak mülk sahibi için yasal düzenleme farklıdır. Beş yıla kadar kira süresi için fesih süresi üç ay, beş yıldan sonra 6 ay, sekiz yıldan sonrada fesh süresi 9 aydır.

Mülk sahibi kira sözleşmesini fesh etmek istiyorsa, kesinlikle yasal bir gerekçesi olmalıdır. Ev sahibi kiracıya çıkış gönderdiğinde, kiracının çıkışa karşı itiraz hakkı vardır ve bu itirazı da yazılı yapmak zorundadır.

Normal fesih süreleri dışında taraflardan bir tanesi kira suresinde herhangi bir kabahat işlerse, her iki tarafta kira sözleşmesini süresine bakmaksızın fesh etme hakkına sahiptir.

Kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiracı kullandığı mülkü geri teslim ederken, bir teslim tutanağı yapılması tavsiye olunur. Bu hem mülk sahibi açısından hem de kiracı açısından kanıt temsil eder. Kiracıların mülkü teslim ederken yan masrafların doğru hesaplanması için kullanılan su miktarı, kalorifer saatlerinin okunması ve protokole yazılması tavsiye edilir.

Kiracı mülkü boşaltırken kusursuz geri iade ettiyse, mülk sahibi en geç altı ay sonra kendisinde olan depozitoyu geri iade etmekle yükümlüdür.“