2008 yılında kurulan ve toplamda 7 farklı ülkede faaliyet gösteren Sosyalist Kadın Birliği, ilk 2 gün yapılan bir dizi farkındalık çalışması, „Kadın devriminin kadın mücadelesindeki önemi“, „Kadının özgürleşmesi ve öznelleşmesi“, „cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyet bilinci“ gibi bir takım terminolojik ve sosyolojik kavramlara yönelik bilgilendirmeler, kadına yönelik şiddetin sınırlarının daha iyi anlaşılması ve kadın sorunsalındaki bazı perspektif değişiklikleri için „öz savunma“ ve „kadının beyanı esastır, aksini ispat erkeğe aittir“ hukuksal söylemi bir dizi atölye çalışmasıyla tanımlandı ve tarif edildi.

Sunumlarla ve yaşanmış örneklerle ilerleyen kongre, son gününde seçilen divan üyelerinin yönetiminde ve şahitliğinde faaliyet ve mali raporların okunması, bir önceki yönetim kurulunun aklanması, yeni seçilecek yönetimin yol haritasının çizilmesi, birliğin takip etmek istediği yeni perspektiflerin anlatılması ve yeni yönetim kurulu aday isimlerinin oylanmasıyla son buldu.

Çeşitli meslek ve yaş gruplarından oluşan yönetim kurulu üyeleri, Birliğin bundan sonraki faaliyetlerinde bir dizi değişime gidileceğini, bir önceki döneme göre sayıca daha katılımlı, farklı toplumsal sınıflardan ve siyasi görüşten kadınla ve üyeyle, sürekli değişen ve gelişen medya araçlarını da kullanarak daha renkli ve dijital kamusal iletişim modelini takip edeceklerini vurguladılar.

AB'de kadına yönelik şiddete karşı ortak yasa AB'de kadına yönelik şiddete karşı ortak yasa

Kongrede kadın ve göçmen olmak, örgütlenme sorunları, uluslararası Kadın dayanışmasının önemi, (Afganistan ve İran'daki kadın örneğindeki gibi), Kadın devrimi, mülteci sorunları, tutsak kadınlar, sorunları ve her türlü yaşamsal hak ihlalleri, modern ve geleneksel şartlarda yaşatılan kadının iş hayatıyla ve sosyal hayatla uyumlu gideceği varsayılan(!!!) çift başlı, zorlu paralel yaşamı ve sonsuz yükümlülükleri, kadının sağlık, geçinme, kendini gerçekleştirme, barınma, güvenlik, özel hayatının kutsallığı ve dokunulmazlığı, eğitim hayatının her yaşta devamı ve bu alana akıtılacak kaynaklara ne şekilde ulaşılacağı gibi konu başlıkları tartışıldı.