Tarih en önemli sayfalarından birinde, sizin dünya insanlığına umut olan çalışmanızı yazacaktır...

Dünya tarihi kahramanlık hikayeleri ile doludur.

Tarihin karanlık sayfaları vardır, önünüzü göremediğiniz. Bütün canlılar bir anda sessizliğe bürünür. Yaşam susar, doğa susar, insan susar, börtü böcek susar. Çaresizlik kol gezer sokaklarda. Zamanın en sessiz anıdır bu an.

Doğa birbirine sarılır, insan kendinden olan bir diğerine sarılır. Gözlerde korku ve yalnızlık vardır. Işte tam o anda bir kahraman çıkıp gelir karanlıklar içinden. Bir formül atar ortaya ve ortalık ışık seline bürünür. 

Bunun adı gün gelir Edison olur, karanlığı aydınlatan lambası ile.

Bunun adı bir başka gün Rosa Luxemburg'dur kadının kapatıldığı karanlık hücreyi aydınlatan.

Gün gelir adı Erasmus olur, karanlığa bürünmüş Avrupa`yı Hümanizm ışığı ile aydınlatır.

Kahramanların coğrafyası yoktur. Onlar yeryüzünde yaşayan tüm insanlığa ışık olurlar. Bir bakarsınız bizim akrabamızdır onlar.. 

Gün gelir Hünkar Hacı Bektaş-i Veli olur ve seslenir bizlere karanlığın içinden. 

Bize saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü öğütler ve bilimi işaret eder; "İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır!” der.. Bir başka gün; “yarin yanağından gayrı, her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmek..“ der ve adı Şeyh Bedrettin olur.

Kahramanların adları yoktur, kimlikleri yoktur, vatanları yoktur. Anna Seghers’dir, bir gün Mainz`lı olur.. Euler`dır, Curie`dır, Newton`dur, Farabi`dir, Sancar`dır, Şahin'dir, Türeci'dir… 

Basel, Bern, Göteborg, İskenderun, Zagreb, Berlin, Brüksel, İstanbul, Linz, Wien, Mainz`dır…

Onlar tarihin karanlığından çıkıp, insan soyunu aydınlığa götürenlerdir. Bütün dünyanın, doğanın, börtü böceğin sustuğu, bu Covid-19 Pandemi sürecinde, yaptığınız başarılı bilimsel çalışma ve entellektüel namusunuz ile insanlık ailemizin umudu oldunuz.

Tarih en önemli sayfalarından birinde, sizin dünya insanlığına umut olan çalışmanızı yazacaktır... 

Bahadır Özerdem / Mainz