1.1.2021 tarihinde yürürlüğe giren temel emeklilik yasası, kendi başına bir ödenek değil. 

En az 33 yıl çalışmış, çocuk yetiştirmiş ve akrabalarına bakan, ancak ortalama olarak çok az kazanç elde edenler - tüm dönem boyunca yılda ortalama kazancın en fazla yüzde 80'i - temel emekli aylığı almaya hak kazanıyorlar.

Temel emeklilik ödeneğinden (Grundrente) yararlanmanın ana koşulu, en az 33 yıl sigorta süresine sahip olmak. Ödenek, sigortalılık yılına göre kademeli olarak artacak ve 35 yıl sigortalı çalışanlara söz konusu ödenek kesintisiz ödenecek.

Temel emeklilik ödeneği ile ilgili ilk bildirimler Alman Emeklilik Sigortası’ndan Temmuz 2021 tarihinden itibaren hak sahiplerine gönderilmeye başlanacak. 2022 yılının sonuna kadar, ödeneği hak eden tüm emeklilerin yazılı olarak bilgilendirilmesi planlanıyor. Temel emeklilik ödeneği hakkı, bildirim tarihinden önce doğduysa, ödemeler geriye dönük yapılacak.

SİGORTALILIK SÜRESİ KAPSAMINA GİREN SÜRELER ŞUNLAR:

- Sigortalı bir işte çalışılan veya prim ödenen serbest meslek süreleri
- Emeklilik primi yatan çocuk yetiştirme ve aile yakınlarına yönelik bakım hizmeti sunulan süreler
- Hastalık nedeniyle rapor alınan veya rehabilitasyon hizmeti alınan süreler
- Askerlik ve savaşta mahkûmiyet geçen süreler, sigortalılık süresi olarak dikkate alınmaktadır.

TEMEL EMEKLİLİK ÖDENEĞİNDE DİKKATE ALINMAYAN SÜRELER HANGİLERİ?

Alman Emeklilik Sigortası mevzuatına göre, kısaca ALG I ve ALG II olarak adlandırılan işsizlik parası veya işsizlik yardımı alınan süreler, temel emeklilik ödeneğinde dikkate alınmıyor. Aynı şekilde orta ve yüksek öğrenim dönemleri ve isteğe bağlı prim yatırılan süreler de, temel emeklilik ödeneği tespitinde dikkate alınmayan sürelerden sayılıyor.

KAPSAM DIŞI OLAN KAZANÇ SAHİPLERİ KİMLER?

Almanya genelindeki ortalama gelirin en az yüzde 30’u oranında gelir elde edenler veya düşük aylık bağlananlar veya bağlanacak olanlar, temel emeklilik ödeneği hakkından yararlanabilir.

Ortalama gelirin yüzde 30’unun altındaki kazanç üzerinden prim yatırılan süreler ise temel ödeneğine ilişkin hak tespitinde dikkate alınmayacak. Ortalama gelirin yüzde 30’unun altında gelir elde eden part-time çalışanlar ise, temel emeklilik ödeneğinden yararlanamıyorlar. Minijob türü düşük kazançlı işlerde çalışanlar da temel emeklilik ödeneği kapsamında değiller. (Kaynak: Ayhan Can / Hürriyet)