Yeşiller ve Yeni Alman Örgütleri Ağı, keyfi kararlarla vatandaşlık iptaline yol açacağı gerekçesiyle tasarıya karşı çıktı.

Almanya’da yeni vatandaşlık yasası, çok tartışılan öncü kültürü yasalaştırıyor mu? Büyük koalisyon hükümetinin haftaya perşembe günü meclise sunacağı vatandaşlık yasasındaki değişiklik, terörle mücadele, çok eşlilik ve kimlik hilelerine karşı reform amaçlıyor. 

Taslağa göre çifte vatandaş olan terör örgütü üyeleri Alman vatandaşlığından çıkarılacak. Kendini Alman kimliğini benimsiyor gibi göstererek, Alman vatandaşı olanların 10 yıllığına Alman pasaportu geri alınacak. Çok eşli olanlar Alman vatandaşı olamayacak.

Yasa taslağında yer alan “Alman yaşam ilişkilerini benimsemiş olma” şartı, eleştirmenler tarafından öncü kültürün yasalaştırılması olarak yorumlandı. Ayrıca bu maddenin yetkili memurların keyfi kararlarına yol açacağı, vatandaşlık iptali yolunu açık tutacağı belirtildi. 

Yeşiller göç politikaları sözcüsü Filiz Polat, yasa taslağını “Öncü kültür ilkesini yasalaştırmak için yeni bir girişim” diye değerlendirdi.

Yasa tasarısına karşı Yeni Alman Örgütleri Ağı da bir çağrı girişimi başlattı. Çağrıya Cornelia Schmalz Jakobsen gibi hükümetin eski uyum sorumlusu, göç uzmanlarının da destek verdiği açıklandı. Yeni Alman Örgütleri sözcüsü Ferda Ataman, vatandaşlık yasasında yapılacak değişiklikle göçmenlere karşı toplumda terörist, hileyle kimlik alan, sosyal asalak algısı yaratılacağını eleştirdi.