Almanya'nın sildiği borç tutarı en yüksek 4.7 milyar Euro ile Irak’ın olurken, Nijerya’nın 2.4, Kamerun’un ise 1.4 milyar Euro&luk borcu yapılan anlaşmalarla silindi.

Maliye Bakanlığı ayrıca, 2023 sonu itibarıyla 70 ülke ve bölgenin Almanya’ya toplam 12.2 milyar Euro borcu olduğunu da açıkladı.

Borçlular arasında Almanya’nın devlet olarak tanımadığı Filistin yönetimi de sayıldı. Berlin’e en borçlu devlet 1.5 milyar Euro ile Mısır olurken, Mısır’ı 1.1 milyar Euro ile Hindistan ve 889 milyon dolarlık bekleyen ödeme ile Zimbabve izledi.

Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: Borçların hafifletilmesinin amacı ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve yoksullukla mücadele etmek

Bakanlık raporu: Çocuk cinsel istismarında artış oldu Bakanlık raporu: Çocuk cinsel istismarında artış oldu

Açıklamanın devamında şu ifadeler dikkat çekti:

"Borç hafifletme, makroekonomik istikrarın sağlanmasına veya sürdürülmesine ve borçlu ülkelerin borç sürdürülebilirliğinin yeniden kazanılmasına hizmet ediyor." Ayrıca, özellikle ağır borçlu yoksul ülkelerde yoksullukla mücadeleye destek verilmesi amaçlanıyor.

Maliye Bakanlığı'na göre, affedilen borçlar, devletlerle mali işbirliğinden kaynaklanan açık fonlar ve özellikle 1980'lerden itibaren Alman ihracatçılar ve bankalarla yapılan teslimat ve kredi anlaşmalarından kaynaklanan ticari alacaklardır. Almanya, teslimatların ödenmemesi veya kredilerin geri ödenmemesi durumunda, Hermes teminatları adı verilen bu şirketlere tazminat ödedi.