Kaplan, "Ülkenin genç kuşakları Türkiye’yi terketmekten sözediyor, Suçlu gençler değil. Suçlu, bizleriz, hepimiz" düşüncesini dile getirdi. 

Kaplan yazısında;

"Gelinen noktada çok büyük bir felâketle karşı karşıyayız ülkemizde pandemi sonrasında.

Ülkenin genç kuşakları Türkiye’yi terketmekten sözediyor!

Liselerin yarıya yakını böyle!

İsrail'i boykot çağrısı yapan sunucuya çıkış verildi İsrail'i boykot çağrısı yapan sunucuya çıkış verildi

Üniversite öğrencilerinin yarıdan fazlası, hatta çoğu.

Ürpertici ama gerçek bu!

Dünyayı köleleştirenlerden hâlâ özgürlük bekliyoruz.

Celladına aşık olmak tam da böyle bir şey işte!

Suçlu gençler değil.

Suçlu, bizleriz, hepimiz.

Aileler.

Mankurtlaştırıcı medya.

Yozlaştırıcı kültür endüstrisi.

Hükümet ve devlet: Sadece hükümet değil, devletin bizatihî kendisi: Toplumun kültürel dinamiklerini, değerlerini önce inkâr eden, sonra kültürel ruhköklerini kurutan seküler, Batıcı, pozitivist eğitim sistemi.

Topluma kültürüne, inançlarına, değerlerine yabancılaşmış bir kimlik dayatan sömürgeci eğitim sistemi, artık güvenlik meselesidir.

Şunu aslâ unutmayalım: Ülkelerini kolaylıkla terkedenler, ülkelerini de, ilkelerini de kolaylıkla terkederler, bu toprakları kurda kuşa, emperyalist leş kargalarına yem etmekten çekinmezler." ifadesini kullandı.