8 Mayıs, faşizme karşı tüm demokrasi güçlerinin en geniş cephelerinin kurulması gerektiğini hatırlattığı için de önemlidir.

Konuya yönelik Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu'nun  (AVEG-KON) açıklamasının bir bölümüne yer veriyoruz:

 8 Mayıs 1945 faşizme karşı halkların özgürlük zaferidir!

Alman emperyalizminin Polonya'yı işgal ederek 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nı başlattığı 1 Eylül 1939 tarihi nasıl ki insanlık için emperyalist savaşlara karşı dünya barış gününü temsil ediyorsa, Alman Nazi faşizminin yenilgiye uğratıldığı 8 Mayıs 1945 tarihi de faşizme karşı mücadele gününü temsil etmektedir.

Almanya, ev alana maddi destek sağlıyor Almanya, ev alana maddi destek sağlıyor

İşçi sınıfının ve emekçilerin daha fazla sömürüldüğü örgütsüzleştirildiği ve her geçen daha fazla yoksullaştırıldığı günümüz emperyalist küreselleşme döneminde ırkçılık ve faşizm yükselmeye devam ederken 3. Emperyalist paylaşım savaşının güncel olarak bir tehlike olduğunu gösteriyor.

Kapitalist dünyanın yüz yüze olduğu ekonomik sosyal çelişkilerin giderek ağırlaşması, birçok ülkede ekonomik krizlerin ortaya çıkması ve işsizlik, yoksulluk ve açlık sorunlarının artması, bölgesel ölçekli ancak dünyanın en büyük emperyalist güçlerinin işin içinde ve arkasında oldukları savaşların devam etmesi, savaş koşulları ve ekonomik nedenli nüfus göçünün kitlesel mülteci-göçmen akınlarına yol açması ve bunun da şovenist antidemokratik ve faşist milliyetçi akım ve partiler tarafından istismarla güç kazanma aracı haline getirilmesi gibi olgusal gelişmelerin, faşizm tehlikesini birçok ülkede aktüelleştirdiği bir dönemde, faşizme karşı mücadelenin tarihsel deneyimi artan bir önem kazanmıştır.

79 yıldır “Faşizme ve Savaşa Karşı Zafer Günü” olarak kutlanan 8 Mayıs, artık faşizme ve emperyalist yayılmacı fetih savaşlarına karşı mücadele günüdür!