UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2012 yılında ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Küresel ekonomi ile ilgili belirsizliklerin son dönemlerde azalsa da halen varlığını hissettirdiğini söyleyen Burkay, gelişmiş ekonomilerde büyüme oranlarının zayıf, işsizlik oranlarının ise yüksek düzeyde devam etmekte olduğunu vurguladı. Burkay şunları söyledi:

"Kamu borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin kaygılar da devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde alınan önlemlere rağmen güven ortamı hala tam olarak sağlanamamıştır. Gelişmekte olan ekonomilerde ise büyüme bir miktar yavaşladı. Olağanüstü parasal genişlemeye rağmen ABD'de ekonomik büyüme, potansiyelin altında devam ederken, Euro Bölgesi daralmaya devam etmektedir. Gelişmiş ekonomilerin sürdürülebilir mali dengeleri sağlamak için uyguladıkları sıkı maliye politikaları ile banka ve hane halkının borçluluk oranlarını azaltma çabaları ekonomik büyümeyi sınırlamaktadır. Zayıflayan küresel ticaret ile finansal sektördeki dalgalanmalar da tüketici ve reel sektör güvenini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple birçok ülke ve uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini güncellemiştir. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda yayımladığı tahminlerini 2012 yılı için 0,7, 2013 için de 0,9 puan aşağı yönlü revize etmiştir."

EURO BÖLGESİ ZAYIFLIYOR

Dünya ekonomisinin yüzde 19'unu oluşturan Euro Bölgesi'nde ise birçok ülkenin teknik olarak resesyona girdiğine işaret eden Burkay, 2011 yılında yüzde 1,4 oranında büyüyen Euro Bölgesi'nin, 2012'de yüzde 0,4 daralması, 2013 yılında ise neredeyse yerinde sayarak sadece yüzde 0,2 büyümesinin beklendiğini belirtti. Burkay, bölge ekonomisinin 2007 sonundan bu yana yüzde 1,9 oranında küçüldüğü göz önüne alındığında krizin bölge üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılacağına vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME SÜRECİ DEVAM EDECEK"

Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarını ve güçlü makro dengelerini koruduğuna işaret eden Burkay, Türkiye'nin 2011'in son çeyreğinden itibaren girdiği yumuşak iniş sürecini başarıyla yönettiğini söyledi.

İhracatçı firmaların başarılarını devam ettirmeleri, iç piyasanın artan ihtiyaçlarına yönelmeleri ve iç piyasadaki perakendecilerin güncel talepleri karşılayarak canlandırmasının Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Burkay, "Bu süreçte, büyüme kompozisyonu iç ve dış talep arasında dengelenmeye devam edecek ve cari açık daha da daralacak. Ayrıca enflasyonist baskılar azalarak, Türkiye ekonomisi güçlü büyüme sürecine devam edecektir. 2010 - 2011 yıllarında ortalama yüzde 8,8 büyüyen Türkiye ekonomisi küresel büyüme liginde en üst sıralarda yer almıştır" diye konuştu.

"TEKSTİL SEKTÖRÜ 2013'TE TAM GAZ"

Geçen yıl Türkiye'nin ihracat kanalıyla büyüme yılı olduğunu söyleyen Burkay, "2012 yılında 150 milyar dolar ihracat barajını aşan ülkemiz 2013 yılında çok daha iyi bir değere ulaşacaktır. Tekstil sektörünü tek başına ele aldığımızda ise entegre yapımız ve uzun yıllara dayalı tecrübemiz ile uluslararası pazarlarda dünyanın tüm ülkelerine güven veriyoruz. Dış ticaretimizin yükselen yıldızı olan tekstil sektörümüz 2013 yılında da başarıyla yoluna devam edecektir" dedi.