Tüm dünyada basın özgürlüğü için mücadele veren Paris merkezli örgüt, Türkiye’de tutuklu 72 gazeteciyle ilgili birkaç aydır araştırma yürütülerek 42’sinin bilgi toplama ve yayma faaliyetiyle bağlantılı olarak tutuklandığı kanaatine varıldığını açıkladı. Kuruluş, bu sayının askeri rejimin sona ermesinden beri erişilmemiş bir düzeye işaret ettiğini, birçok dosyanın da halen incelenmekte olduğunu açıkladı.


Açıklamaya göre, dünyada geçen yıl 1044 olan tutuklanan/gözaltına alınan gazeteci sayısı 2012’de 879’da kalarak yüzde 16’lık bir gerileme gösterse de, Türkiye’deki eğilim ters yöndeydi. Halen dünyadaki 193 gazeteciden 42’si Türkiye’de tutuklu bulunuyor.


Tutuklu gazeteci sayısının kısa sürede ikiye katlanmış olmasını “Kürt Sorunu’nda tansiyonun yeniden tırmanışa geçmesinin yan etkileri” olarak değerlendiren RSF, açıklamasının “Türkiye” bölümünde şu tespite de yer verdi:


“Sınırlı yasal reformlar, medya profesyonellerine yönelik ‘Terörle Mücadele’ adına girişilen tutuklama, baskın ve kovuşturmaların ritmini dizginleyemedi. Baskıcı yasalar üstüne temellenen güvenlik merkezli yargı pratiğiyse, bilgi özgürlüğü ve adil yargılanma haklarına pek saygı göstermiyor. Bu olgu, şimdilik halen canlı ve çoğulcu görünen medyatik manzara bakımından yeni bir yıldırıcı iklimin hakim olmasına neden oluyor.”


GAZETECİ CİNAYETLERİNDE YÜZDE 33’LÜK ARTIŞ


RSF’nin yıllık bilançosu, dünyada öldürülen haberci sayısında yüzde 33’lük bir artış yaşandığını ortaya koyuyor: 2011’de 66 olan tutuklanan gazeteci sayısı, bu yıl 88’e ulaştı. İnternet yoluyla muhalefet eden 47 kişinin de yıl içerisinde katledildiğini de tespit eden RSF yetkilileri, sayının 5 olduğu 2011’e göre yüzde 840’lık bir artışa işaret ettiğini açıkladılar; 2012 bilançosunun 1995’ten bu yana aktarılan “en karanlık tablo” olduğunun altını çizdiler.


Durumu “tarihi artış” olarak nitelendiren RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, söz konusu hazin durumu, Suriye’deki çatışmaya, Somali’deki kaotik duruma ve Pakistan’daki Taliban şiddetine bağlayarak “Hak ihlallerinde bulunanların cezalandırılmaması, yenilerinin sürmesini de cesaretlendiriyor.” dedi.


24’Ü ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA’DA KATLEDİLDİ


Gazetecilerin 29’u Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da, 24’ü Asya ve 21’i de Güney Sahara Afrikası’nda katledildi. Bu yıl cinayetler bakımından görece bir azalma yaşayan bölgeyse Amerikan kıtası oldu.


Bu yıl Suriye’de en az 17 haberci, 4 medya çalışanı ile 44 internet habercisi öldürüldü. Beşer Esat’ın kanlı bastırma hareketine tanık olan gazeteciler bundan paylarına düşeni de aldılar. Buna paralel olarak, haberciler eleştirilere gittikçe daha az anlayış gösteren ve “casus” listeleri geliştiren rejime muhalif silahlı gruplarca da hedef alındı.


CİNAYETLER ÜÇ YILDIR YÜKSELİŞTE


2007 yılında 87, 2008’de 60, 2009’da 75, 2010’da 58, 2011’de 67 medya profesyoneli meslekleri nedeniyle uğradıkları saldırılarda öldürülmüşlerdi. Bu yıl ise 88 gazeteci, çeşitli bölgelerde yaşanan çatışma ve saldırıları izlerken, örgütlü suçları araştırırken, İslamcı milislerce veya yolsuzluğa bulaşmış resmi kişilerin emriyle öldürüldüler.


RSF’ye göre bu yıl, 1993 gazeteci saldırı veya tehdit yaşadı, 38’u kaçırıld,; 73’ü ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 144 blog (internet günlüğü) sahibi tutuklandı.

(BB)