Anadolu'nun işgal edildiği ve direnişin başladığı günlerde, 10 Eylül 1920'de kurulan Türkiye Komünist Partisi (TKP), 98. yaşını kutluyor...

TKP Merkez Komitesi, partinin 98. yaşı dolayısıyla yaptığı açıklamada,"Mümkün olandan aşağısıyla yetinmeyeceğiz. Kimilerinin 'imkansız' olduğunu düşündüğü sosyalizm, Türkiye’de ve dünyada mümkün olan tek gelecektir" diye belirtti.

Açıklamada, "TKP halkımızı Trump’ların, Merkel’lerin, Erdoğan’ların yönettiği bir dünya düzenini reddetmeye çağırıyor" diye ifade edildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Türkiye Komünist Partisi, Anadolu’da emperyalist işgalin ve işgale karşı direnişin sürdüğü günlerde kuruldu. Aynı günlerde biraz kuzeyde 1917 yılına Büyük Rus Ekim Sosyalist Devrimi ile damgasını vurmuş olan işçiler, komünist partilerinin önderliğinde köhnemiş kapitalist düzenin tabutuna son çivileri çakmak için ayağa kalkmıştı.

Bakü’de yapılan kongreye, işgal altındaki ülke topraklarından gelen komünistler, çarlığa esir düşmüşken devrimciler tarafından özgürlüklerine kavuşturulmuş ve örgütlenmiş olan ilk Türk bolşevikleri ve Avrupa’da bilimsel sosyalizmin okulunda pişmiş Türkiyeli aydınlar katıldı. 10 Eylül 1920 tarihinde Bakü’deki kongrede TKP kuruldu.

TKP, bugün ülkemizin en eski partisidir. Kurulduğu günlerde, en genç, en yeni olandı. Dünyanın kokuşmuş eski düzenine meydan okuyan bir partiydi.

Bugün de öyledir.

Türkiye Komünist Partisi, sadece bir tarih değildir. Türkiye Komünist Partisi’nin tarihselliği sadece geçmişe ait bir olgu değildir. TKP, Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık geleceğinde tuttuğu yer ile de tarihseldir. İnsanlık tarihinde bir defter kapanana kadar var olacak, insanlık özgür ve eşit bir dünyayı kurduğunda geçmişe ait olma, geçmişe damga vurmuş olma anlamında tarihselleşecektir.

Geçen yıl, yani 97. yılımızı kutladığımız günlerde, kutlu günümüzü duyururken şöyle demiştik:

'Türkiye Komünist Partisi alın teri döken insanların sırtından zenginleşen emek hırsızlarının düzenine, o düzeni koruyan ve kollayan siyasi parti ve kurumlara karşı mücadeleyi yükseltecektir.

Türkiye Komünist Partisi güzel ülkemizi karanlığa, cehalete, yobazlığa, bilim ve sanat düşmanlığına mahkum eden örümcek kafalılarla mücadeleyi yükseltecektir.

Türkiye Komünist Partisi etnik ve mezhep temelli politikalara, ırkçılığa, militarizme, kadını aşağılayan cinsiyetçi söyleme, doğayı ve tarihsel varlıkları yok eden barbarlığa karşı mücadeleyi yükseltecektir.

Türkiye Komünist Partisi emperyalizme, emperyalist ülkelerin plan ve projelerine, emperyalist başkentlerden icazet alan kurtuluş reçetelerine karşı mücadeleyi yükseltecektir.

TKP halkımızı Trump’ların, Merkel’lerin, Erdoğan’ların yönettiği bir dünya düzenini reddetmeye çağırıyor.

İşsizliğin, yoksulluğun, açlığın, savaşların, çocuk ölümlerinin, kadına tacizin, ırkçılığın olmadığı bir düzen mümkündür. Ev kirasını, elektrik ve su faturasını, ısınma giderlerini, eğitim ve sağlık harcamalarını dert etmeyeceğimiz bir düzen mümkündür. Eşitlik mümkündür. Özgürlük mümkündür. Kardeşlik mümkündür.

Bütün bunları sağlayacak düzen olduğu için sosyalizm mümkün ve gereklidir.

TKP mümkün olan için kolları sıvamıştır.'

Bugün, TKP, 98. yılını kutluyor.

Ve bir kez daha ilan ediyor:

Umut, en eski ve en genç olandadır.

Mümkün olandan aşağısıyla yetinmeyeceğiz. Kimilerinin 'imkansız' olduğunu düşündüğü sosyalizm, Türkiye’de ve dünyada mümkün olan tek gelecektir. 

Gerisi karanlıktır. Gerisi yalan..."

TKH'DAN AÇIKLAMA

TKP'nin 98. yaşı dolayısıyla Türkiye Komünist Hareketi (TKH) de bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda, "Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinin neredeyse tüm kesitlerinde Parti’nin adını görmek mümkündür" denilirken, "TKP’nin geleneğini yaşatmak önemli bir görevdir" diye ifade edildi.

TKH tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"10 Eylül eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık demektir.

Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluş tarihi olan 10 Eylül 1920, büyük bir anlam taşımaktadır.

Bu anlam, emperyalistlerin işgali ve çürümüş bir imparatorluğun saltanatı altında inim inim inleyen Anadolu topraklarının eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile eşitlendiği için önemlidir.

Mustafa Suphi ve yoldaşları tarafından kurulan TKP, tüm tarihi boyunca bu mücadelenin adı olmuştur. Bugün bu gelenek Partimiz Türkiye Komünist Hareketi tarafından sürdürülmektedir.

Ülkemizde komünistlerin mücadelesi önemli evrelerden ve kesitlerden geçmiş ancak asla ortadan kaldırılamamıştır.

İşgal ve saltanat yıllarında kurulan Parti, sömürüye ve emperyalizme karşı mücadelenin adı olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi propagandasına karşı tavrını koyan Parti, faşizme karşı mücadelenin bayraktarlığını yapmıştır.

1950’li yılarda ülkemizin NATO’ya üyeliğine ve Kore’ye asker gönderilmesine karşı mücadele eden Parti, ABD’ye karşı mücadelenin adı olmayı başarmıştır.

Büyük komünist şair Nâzım Hikmet’in partisi TKP, ülkemizde aydınlanma ve sosyalizm mücadelesinin en önemli odağı haline gelmiştir.

Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinin neredeyse tüm kesitlerinde Parti’nin adını görmek mümkündür. 1940’lı yıllarda da, 60’lar ve 70’lerde de, 12 Eylül sonrasında da, 2000’li yıllarda da, sınıf mücadelesi nerede büyüyorsa Parti oradadır.

İşte tam da bu yüzden bu büyük tarihin geleceğe taşınması gerekmektedir. Partimiz TKH, bu görevle hareket etmekte ve önüne hedefler koymaktadır.

Ülkemizin AKP iktidarı aracılığıyla getirildiği nokta sermaye düzeni ve patronlar açısından bulunmaz nimettir. Emek sömürüsü daha da derinleşmiş, işçi sınıfının en temel hakları tırpanlanmış ve sermaye iktidarı perçinlenmiştir. Bu yüzden, sömürü düzeni ve sermaye sınıfına karşı mücadele büyütülmelidir. Türkiye Komünist Hareketi böylesi bir dönemde işçi sınıfının mücadelesini yükseltme çağrısı yapmaktadır. TKP’nin 98. kuruluş yıldönümünden 2019 yılındaki 99. yıldönümüne kadar olan dönem Parti’nin 'İşçileşme Yılı' olarak ilan edilmiştir. TKP’nin işçi sınıfı mücadelesinde yarattığı gelenek TKH eliyle tekrar Türkiye topraklarında kök salacaktır.

Bugün AKP iktidarının emperyalizm işbirlikçisi politikalarının ülkemizi getirdiği yer ise önemli bir diğer nokta olarak görülmelidir. Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel olarak başta ABD olmak üzere emperyalizme bağımlı haline getirilen Türkiye, bugün ABD emperyalizminin hedef tahtası olmuştur. O yüzden Partimiz, bu ilişkileri merkeze koyan ve işbirlikçiliği mahkum eden bir siyasi çağrıda bulunmakta ve mücadele süreci örmektedir. 'ABD kovulmalı, bu düzen değişmeli' başlığıyla yapılan bu çağrı Türkiye işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinde önemli politik bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Bugün ABD’ye, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele, 1920’li yılların başında İngiliz, Fransız emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadelenin devamıdır. Partimiz 1920’de TKP’nin kuruluşunda cisimleşen bu görevin sürdürücüsüdür.

Bu görev, Türkiye’de emekçi iktidarının yani sosyalizmin kurulması için olmazsa olmaz bir başlık olarak görülmelidir.

Partimiz, 10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük kavgasını nihayete erdirecek, Türkiye’de sosyalist bir cumhuriyeti kuracak irade ve kararlılığa sahiptir. TKH, Türkiye’nin devrimci sınıf partisidir. TKP’nin geleneğini yaşatmak önemli bir görevdir. Partimiz bu görevin bilinciyle hareket etmektedir.

TKP’nin 98. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türkiye Komünist Hareketi, ücretli emek sömürüsüne maruz kalan insanları yani tüm işçileri, geleceksizlik batağından çıkmaya çalışan gençleri, gericiliğe karşı bayrak açan emekçi kadınları ve sosyalizmin tek kurtuluş yolu olduğunu düşünen aydınları Parti saflarında örgütlenmeye çağırmaktadır."

ŞİŞLİ DE KUTLADILAR

1920 TKP (Toplumcu Kurtuluş Partisi) TKP'nin 98. kuruluş yıl dönümünü Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Amerika'nın Boyunduruğunu Kıralım"sloganıyla kutladı.

TKP ve işçi sınıfı mücadelesi tarihine ilişkin sunumun ardından 1920 TKP İstanbul İl Başkanı ve Maden-İş eski Baş Temsilcisi Yusuf Türkoğlu bir konuşma yaptı. Türkoğlu konuşmasında; emperyalizme karşı mücadeleye vurgu yaparken, "Ülkemizin bağımsız olmasını istiyoruz. Üsler emekçiler için kan, gözyaşı demektir. Suriye, Irak, İran, Yemen orada yaşayan halklarındır. Emperyalistlerin müdahalelerine karşıyız. Amerikan emperyalizmine karşıyız"dedi. 

Etkinlikte yapılan konuşmalarda anti emperyalizm, bağımsızlık yurtsevelik, vatan-vumhuriyet-emek mücadelesi vurgusu yapıldı. 

Etkinlik, Serdar Samancıoğlu'nun şiirleri ve Fevzi Kurtuluş'un ezgileriyle tamamlandı.(Kaynak: Odatv)