AKP’li yıllarda yaptığı her yaptığı seçim sonrası şaibe iddiaları ayyuka çıkan Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) Başkan Sadi Güven’in Ocak 2019’daki görev süresi dolmadan önce bir çok usülsüz atama yapıldığı ortaya çıktı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, köşesine taşıdığı konuya ilgili olarak YSK merkez ve taşra teşkılatına 80 şube müdürü  ile ilçe seçim müdürü 175 de açıktan atamayla ilçe seçim müdürünün atamasının yapıldığını, ancak iki atama için yapılan sözlü sınavla ilgili bilgilendirilme de bulunulmadığını belirtirken “seçimle uzaktan yakından ilgisi olmayan sorular da yer aldı, YSK’nın deneyimli personeli sonuçta atıl duruma getirildi.” diye yazdı.

“YSK’da da torpil işlemiş olacak ki şef, müdür gibi kadrolarda hiç görev yapmadan daire başkanlığına atananlar oldu.” diyen Öztürk, Başkan Sadi Güven’in de giderayak özel kalem müdürünü daire başkanı yaptığını duyurdu.

Öztürk’ün bugünkü yazısında o bölüm şöyle:

Devlet dairelerinde iki yılda bir görevden yükselme sınavı yapılır. YSK merkez teşkılatında ise 14 yıldır görevde yükselme sınavı yapılmıyor, şube müdürlükleri de vekaleten yürütüyordu. 30 Kasım 2017’de YSK Teşkılat Kanunu çıktı. 2 Eylül 2018’de merkez teşkılatı için 15 şube müdürü, taşra teşkılatı için 65 ilçe seçim müdürü, 175 de açıktan atamayla ilçe seçim müdürü yapılması kararlaştırıldı. ÖSYM tarafından yapılan sınavda şube müdürlüğü için 60 ve üstünde, seçim deneyimi olmayan, daha önce memurluk yapmamış olanlardan da açıktan atamaları için en az 70 puan alması gerekiyordu. Sözlü sınav öncesi hangi sorunun kaç puan olduğu duyurulmadığı gibi seçimle uzaktan yakından ilgisi olmayan sorular da yer aldı, YSK’nın deneyimli personeli sonuçta atıl duruma getirildi. YSK’da da torpil işlemiş olacak ki şef, müdür gibi kadrolarda hiç görev yapmadan daire başkanlığına atananlar oldu. Başkan Sadi Güven de giderayak özel kalem müdürünü daire başkanı yaptı.