Cumali Yağmur
Cumali Yağmur
Yazarın Makaleleri
65 Yaş Üstündekilerin Çoğunluğu Fakirlik İçinde Yaşıyor
Almanya'da başta göçmen kökenliler olmak üzere, yaşlılıktan kaynaklanan yoksulluk giderek artıyor. Yaşlılıktan kaynaklanan yoksulluk tüm Almanya'da büyük bir sorundur. 65 yaş üstündeki emeklilerin çoğu az para aldıkları...
Kadın kotasına dikkat edenler göçmenleri neden unutur?
Yarım asırdan fazla bir zamandır bu ülkede yaşayan ve bu ülkenin kalkınmasına çok fazla emeği geçen göçmen azınlık, hâlâ eşit demokratik haklarından mahrum bırakılıyor. 5 nesildir bu ülkede göçmen azınlık olarak yaşamasına rağmen,...
Çok Dilli Eğitim Üzerine
Çocukların birden fazla dil öğrenerek büyümesi, onlarda daha ince bir dil duygusu geliştirir. Çok dilli eğitim alan küçük çocuklar, genellikle yerel dillerini öğrenmeyi kolay bulurlar. Ayrıca çevredeki bir veya daha fazla kişi tarafından...
Almanya'da Türk Partisi olarak bilinen BIG Partisi
Bugün, Almanya'da Türk partisi olarak bilinen BIG'in konumu üzerine yazacağım. BIG (Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit - Yenilik ve Adalet Birliği Partisi)  Genellikle muhafazakâr, milliyetçi ve AKP yanlılarının kurduğu...
2020 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN
2020 yılı tüm insanlık adına çok zor gecen bir yıl olmasına rağmen acısı ve sızısı ile geride bıraktık.  Dünya, 2020 yılına girerken birçok küresel etkisi olduğu tahmin edilen olay yaşayacağının farkında değildi ...
Neden COVID-19'dan daha fazla erkek ölüyor?
Korona virüs salgınının genel olarak erkekler, kadınlar ve çocuklara bulaşma koşulları eşit. Ancak COVID-19'dan dolayı erkekler daha fazla hasta oluyor ve ölüyorlar. Öte yandan kadınlar ve çocuklar daha az risk altında.  Pandeminin...
Koronavirüs'ün kültürel yaşam üzerindeki etkileri
İnsanların kültürel yaşamları Korona'yla birlikte adeta yok oldu. 2020 Mart'ından bu yana, insanlar ne sinemaya ne tiyatroya... kısacası; hiçbir kültürel etkinliğe katılamıyorlar. Yaşamın neredeyse tüm alanlarından kopuk bir şekilde,...
Federal Hükümetin Mülteci Politikası 
Yeni bir göç dalgası ile dünya çapında 70 milyondan fazla insanın yurdunu terk etmek istediği biliniyor. Bu da dünyada çok önemli tedbirlerin alınacağını gösteriyor.    Federal hükümet, topluma uyum sağlamak için, mülteci...
Korona günlerinde aile içi şiddet arttı! 
Aile içi şiddetten en çok etkilenenler çocukların olduğu kesindir. Babasının, annesine uyguladığı fiziki şiddeti gören çocuklarda sosyal uyum problemleri görülür. Bu tip çocuklarda çekingenlik, içe kapalılık ve utangaçlık...
Göçmenler arasında kumar bağımlılığı 
Bu yazımda göçmenler arasındaki kumar bağımlılığı üzerine değineceğim. Biliyorum ki bir kısım kumar bağımlılarını karşıma alabileceğimi de düşünüyorum. Diğer yandan göçmen kadınlarının çoğunun da bu konuda çok...
Çok uluslu mu yoksa etnik kökenli toplum mu? 
Bugün ulusal devlet mi yoksa etnik köken toplumu mu? konusu içinde azınlık hakları ve çok ulusluluk üzerinde duracağım.    Almanya da 90'lı yılların başında,  kiliseler ve sosyal demokrat çevrelerin...
GÖÇMEN GENÇLİĞİN KORONA İLE SINAVI 
Göçmen gençler, yasamış oldukları Avrupa'da, toplumun ayrılmaz bir parçası halindeler ve her türlü olumlu ve olumsuz konuların etkisinde kalıyorlar.   Corona'dan en çok etkilenen genç nesil yaşam biçimlerini...
Almanya’da Politik ve Ekonomik durum 
Almanya'nın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi konumu bu yazımda biraz irdelemeye çalışacağım.  Almanya'da kendilerini halkın büyük partileri diye lanse eden SPD ve CDU, kamuoyu yoklamalarına rağmen politik...
Avrupa da göçmenlerin yeni konumu 
Avrupa da ki Türkiyeli göçmen azınlıkların bulundukları ülkelerde kalıcı olduğu kesindir. Bugün Türkü, Kürdü ve diğerleri olsun, Türkiye'den ilk geldiklerinden bu yana tan 4 nesil geçmiş. Bunlar, yaşamış oldukları ülkelerde...
Corona sonrası iş yerlerini bekleyen tehlikeler 
Göçmenler yaşamış oldukları Avrupa ülkelerinde tüm meslek ve endüstri dallarında yıllardır çok sayıda irili ufaklı iş yerleri açmışlardır. Genellikle Almanya da göçmenlerin çoğunluğunu Türkler ve Kürtler'in...
Almanya İçişleri Bakanı, aşırı sağcı polisler için komisyon kurulmasına neden karşı? 
Dünyanın her yerinde polis teşkilatlarının çok tutucu ve gerici bir eğitimi vardır. Bu eğitim, Almanya için de geçerlidir.  Polisin görevi asayişi korumak, devlete yönelik her türlü tehlikeye karşı koruyucu görevlerini üstlenmektir. Polis...
Sığınmacılara İnsanca Muamele Yapılmalıdır 
Almanya, 1973 yılında dış ülkelerden getirdiği iş gücünü durdurdu. Sonraki yıllarda göçmenlerin aile birleşimi nedeniyle ailelerini yanlarına almalarıyla birlikte, sınırlı da olsa bir iş gücü akışı yeniden başladı. ...
ALMANYA’DA GÖÇMEN HAKLARI VE DEMOKRASİ 
Bundan  bir önceki yazımda  göçmenlerin  azınlık olarak tanınıp, tam vatandaşlık  hakkının verilmesini yazmıştım. Bu yazımdada, göçmenlere şimdiye kadar verilmiş demokratik haklar üzerinde duracağım.  80'li yılların...
Göçmenler için ulusal uyum politikası yıllarca sorunu çözemedi    
Geçmişte ve günümüzde göçmenlik olgusu üzerine çok yazıldı ve söylendi. Bu konuda uzmanlaşanlar ve kendini uzman hissedenler de oldu. Şimdi de iltica göçü üzerine, Ortadoğu, Afrika ve Asya'dan gelen sığınmacılar...
Almanya Federal Seçimlere Hazırlık Yapıyor 
Almanya, bir yandan Korona ile uğraşırken, diğer yanda da partiler, 2021 seçimleri için Başbakan adaylarını belirliyorlar. 2021 seçimleri ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve politik konum pek de iç açıcı gözükmüyor. ...
AKP Dış politikası ve Türkiye'nin Ortak Pazar Üyeliği 
Avrupa Birliği, Türkiye'nin ortak pazara tam üyeliğini devamlı yavaştan alarak oyalamıştır. Diğer yandan Türkiye de AB'ye üyelik görevini ve şartlarını yerine getirememiştir. AB üyesi ülkelerin, Türkiye'ye...
Sağcı Türk Dernekleri Yaşamış Oldukları Avrupa Toplumlarında Gettolar Teşkil Ediyorlar
Avrupa da genellikle de Almanya'da, gerici sağcı Türk kökenli mültecilerin kurdukları dernekler ve de üst kuruluş federasyon ile yeni bir getto oluşturuluyor. Bu dernekler, Almanya dâhil diğer ülkelerde, politik-sosyal-kültürel platformlarla,...
Arbeiterwolfahrt( AWO) adlı sosyal kuruluşun yolsuzlukları
Son yıllarda bazı sosyal kuruluşların doğru çalışmayarak yolsuzluğa karıştığına şahit oluyoruz. Basına yansıdığı kadarıyla, göçmenler sorunu ile uğraşan birtakım kuruluşların, paraları başka yerde car cur ettikleri...
Eğlence sonrası saldırıp zarar vermek çözüm değildir
Son dönemlerde Almanya'nın büyük şehirlerinde eğence sonrası polislere ve etrafa saldırılıp zarar veriliyor. Stuttgart'ta başlayan aralarında göçmen kökenli gençlerin de olduğu kalabalık bir grup polise saldırıda bulundu....
Belit Onay neden hedef seçildi?
Almanya'nın Hannover şehrinde Yeşiller Partisi'nin adayı göçmen kökenli Belit Onay, bir yıl önce yüksek oy alarak belediye başkanı seçildi.  Belit Onay'ın, seçimlerde çok sayıda göçmen kökenli seçmenin de...
Avrupa'da Göçmen Gençlerin Toplumdaki Konumları
Avrupa ülkelerinde bugün, 4. ve 5. nesil olarak tanımlayacağımız göçmen gençler yaşamaktadır. Yaşamış oldukları toplumların ayrılmaz bir parçası olsalar da, göçmen olmanın getirdiği yüklerden hala kurtulabilmiş değiller. Almanya...
Avrupa Birliği Türkiye İçin Seyahat Uyarısını Kaldırmıyor
Dünyayı saran Corona virüsü Türkiye'de de etkisini belirgin bir şekilde gösteriyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırmama nedeni sadece Corona virüsü değil. Bu konuda çok sayıda...
Irkçılık ve anti-Semitizm terimleri arasındaki bağlantılar ve ayrımlar
Irkçılık ve Anti Semitizm ikisi de kültürel birer olgu olduğu için, ayrı ayrı biçimde tehlikeli olabiliyorlar. Irkçılık yenidir Fransız devrimi döneminde aynı renkleri, aynı içeriği görünen olarak ele alır. Hitler kariyerini...
Türkiye 'korona risk bölgesi' ilan edildi. Bu ne anlama geliyor?
Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı üç öneri düzeyini ayırt eder: • Seyahat tavsiyesi: Giriş koşulları, gümrük düzenlemeleri, ceza hukuku düzenlemeleri ve tıbbi bilgiler gibi bir ülkenin ilgili özellikleri hakkında bilgi içerirler....
Yeşiller: 'Irk' Kelimesi Anayasa'dan Çıkarılsın
Modası geçmiş 'ırk' kelimesinin Alman anayasasından çıkarılması isteniyor. Irk kelimesi ideolojik olarak tanımlandığı için bunun Alman anayasasından çoktan çıkarılması gerekiyordu. Yeşillerin önerisine SPD...
AKP yurt dışındaki muhalefete baskı yapıyor
AKP'nin Türkiye'de toplumu kamplara bölmesi yetmiyormuş gibi, şimdi de yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenleri aynı yöntemle bölmeye devam ediyor. Yurtdışında AKP'ye karşı olan, onu eleştiren herkesi vatan...
Farklı dillerde bakım hizmeti veren huzur evlerinin önemi
Bilindiği gibi Almanya'da yaşlılar için çok sayıda huzur evleri var. Bu huzur evleri Devlet, kiliseler sosyal toplum kuruluşları ve özel kişiler tarafindan yapıldı. Göçmenler için fazla olmayan ve yok denecek kadar az huzurevleri...
Gençlere 16 yaşından itibaren seçme hakkı isteniyor
Almanya'da Yeşiller Partisi eş genel başkanı Robert Habeck gençlere 16 yaşından itibaren Federal düzeyde seçme hakkı verilmesini istedi. Şimdiye kadar gençler federal yüzeyde 18 yaşından itibaren seçme ve seçilme hakkına...
Yazıma gelen eleştiriler üzerine kısa bir hatırlatma
'Kendin için istediğin demokratik hakkı başkası için de iste' başlıklı yazımda, bir kıyaslama yaparak tarihimizle yüzleşelim istemiştim. Yazımı okuyan kesimlerden çok sayıda eleştiriler ve övgüler geldi.  Hakaret ve küfürlere...
Kendin için istediğin demokratik hakkı başkasına da iste
Türkiye'den gelen göçmenler ve onların örgütleri yaşamış oldukları Avrupa ülkelerinde  bir takım demokratik haklar doğrultusunda isteklerde bulunuyorlar. Seçme-seçilme hakkı, çocuklarının ana dili ve çok dilli...
Corona virüsü üzerine yanlış eylemler gelişiyor
Genellikle bir takım çevreler, yaşamış oldukları toplumdan memnun olmayan, horlandığını ve ötekileştirildiğini, aşağılandığını düşünen kesimler,  toplumda ulaşmak istedikleri yerlere gelemeyen ve o imkânı yakalayamayanlar,...
Almanya'da sağcı terör durmak bilmiyor
Hessen eyaletinin küçük bir kasabası olan Hanau da tüm ülkelerden gelen göçmen nüfus oldukça kalabalıktır.   19 Şubat'ta 4'ü Türkiye kökenli 9 göçmen katledildi. Olaydan sonra 43 yaşındaki ırkçı-faşist...
Yabancı Doktorlara, diplomaları tanınarak çalışma izni verilmelidir
Türkiye'de her dönemde aydınlarımız bedel ödemek zorunda kalmışlardır. 1950 Yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) iktidarı kayıp etmişti. CHPden sonra iktidarı alan  Demokrat Parti (DP) döneminde de çok...
Korona salgınına karşı önlemeler 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
Almanya Başbakanı Merkel ve Eyalet Başkanları, Corona nedeniyle sosyal mesafe yasağını 3 Mayıs'a kadar uzattılar. Okullar 4 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. Konser, festival, düğün-nişan gibi eğlence, kutlama ve...
Corona virüsüne karşı AKP'nin yurt dışı kampanyası  
Corona virüsü nedeniyle AKP hükümeti Türkiye'de bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyanın ismi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'  Dünyada tüm devletler, Corona virüsü nedeniyle zarar gören vatandaşları için bir bütçe...
Göçmen ailelerinde, korona virüsü nedeni ile aile içi şiddet arttı
Avrupa da yaşayan göçmen ailelerinde, korona virüsü nedeni ile aile içi şiddet artmıştır. Okulların tatil oluşu nedeniyle öğrenciler okula gidemediği için evde kalmak zorundalar. Topluca oyun oynamaları yasaklandığı gibi...
Cem Özdemir'e karşı kirli kampanya
Yeşillerin eski eş Başkanı Milletvekili Cem Özdemir Korona virüsüne yakalandığını kamuoyunda paylaştı. Cem Özdemir'in Korona virüsüne yakalandığı kamuoyunda paylaştıktan sonra, Türkiye´de yandaş medya ve...
Koronavirüs dünyada günlük yaşamı durdurdu
Çin'de neden meydana geldiği bilinmeyen Koronavirüs, çok çabuk bir vaziyete dünyaya yayıldı. Koronavirüsü günlük yaşamı tehdit eder konuma gelmiştir. Tüm Avrupa'da ve dünyada günlük yaşamı altüst eden Koronavirüsü ile...
Göçmen azınlığın üzerindeki hâkim ulus kültürünün hegemonyası
Sermayenin uluslararası hareketinin ülke ekonomilerini emperyalist zincirinin halkaları haline getirdiği tekelci aşamada, Ulusal Kültür sorununun daha dikkatli irdelenmesi zorunluğu...

banner67

banner68

banner69

banner71

banner84

banner62

banner73

banner57

banner11

banner56

banner51

banner58

banner61

banner82

banner27

banner59

banner81