Berlin'de kararsız seçmenler sonucu belirleyecek Berlin'de kararsız seçmenler sonucu belirleyecek

Süheyla KAPLAN

Bu süre içinde 2.466 mülteci kendini yaraladı veya intihar girişiminde bulundu. Raporda sözkonusu tarihler arasında on altı binden daha fazla bireysel olaylar/ vakalar koronolojik olarak sorgulanıyor.  

Rapora göre, mültecilerin intihar girişiminde temel nedenlerin başında devlet görevlilerinin doğrudan şiddet biçimleri, yardım sağlanamamasının yanı sıra ırkçı saldırılar da geliyor.  Sol Parti Federal Milletvekili ve aynı zamanda partinin İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke raporun sonucunu şöyle yorumluyor: 'Irkçılık Karşıtı Insiyatif’in yayımladığı bu rapor, kurumsal ırkçılığın kanıtlarını sunma girişimi olarak değerlendirilmelidir. Mülteciler arasındaki intihar girişimleri ya da kendilerine zarar vermenin başlıca nedeni kurumsal ırkçılıktır‘.

Jelpke açıklamasını şöyle sürdürüyor: 'Çok sayıda bireysel vakanın ele alındığı kronolojik dokümantasyon, Almanya’daki mahkemeler, devlet kurumları, polis, sağlık çalışanları ve diğer birçok kurumun yasaları mültecilere karşı keyfi ve hakaret içeren bir şekilde kullandığını ortaya koymakta. Bu süre zarfında, devlet kurumlarından gördükleri baskı, izolasyon ve dışlanma sonucu, pek çok mülteci kendine ya  zarar vermekte ya da intihara itilmektedir. Bu yıldırma politikalarının amacı, mültecileri sürekli rahatsız ederek, ülkeyi kendi rızalarıyla terk etmelerini sağlamak.  Yıldırma politikalarının başarısız olduğu durumlarda ise, birçok mülteci şiddet uygulanarak sınır dışı edilmekte  ya da kendi ülkelerine iade edilmektedir.‘

Son zamanlarda mültecilere yönelik polis şiddetini ön plana çıkaran İnsiyatif, bu yılki çalışmasında son beş yıl içerisinde mülteciler arasında yaygınlaşan intiharlara ve kendine zarar verme konularına odaklandı. 

Rapora göre, mülteciler arasında intiharların ve kendine zarar vermenin sebepleri farklılık gösteriyor. Bazı mülteciler güvenli bir yaşama dair tüm umutlarını yitirdikleri ve varoluşsal olarak sınır dışı edilmekten korktukları için intiharı nihai kaçış yolu olarak görüyor. 

Bazı mülteciler de - sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutulmak gibi - umutsuz durumlardan kurtulmak veya insanlık dışı muameleyi protesto etmek için kendilerine zarar veriyor. Rapora göre, mültecilerin intihar girişiminde ya da kendilerine zarar vermede her ne kadar bireysel farklılıklar olsa da; hepsinin ortak bir noktası var: ‘Irkçı yasalar ve yetkililerin taciziyle nedensel bir bağın olması.’ 

Sınır dışı edilme korkusuyla veya ırkçı sığınma sistemini protesto etmek için kendilerini öldüren veya yaralayanların çoğunun zaman raporda ismi geçmiyor ya da hikayeleri bilinmiyor.

Irkçılık Karşıtı İnsiyatif (ARI) raporu şöyle özetliyor: ‘Parlamento araştırmaları  "büyük karanlık alana biraz daha ışık tutabilmektedir. Mültecilerin intiharları ve kendilerine zarar vermeleri hakkında kapsamlı verilerin elde edilebiliyor olması sürekli çalışmalarınız sayesindedir’.