Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Derya Özdemir, yöredeki çocukların zamanlarını daha verimli geçirmesi, sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak için 60 öğrenciye 2 aylık kurs veriyor. Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kursun ilk ayının ardından çocukların yaptığı resimler sergilendi. Sergiyi gezen Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Belenli ve akademisyenler çocukların çizdiği resimlere büyük ilgi gösterdi. Öğretim Görevlisi Özdemir, kursta temel sanat ve desen eğitimi verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Çocukları kendi yetenekleri doğrultusunda yönlendirerek çeşitli uygulama teknikleriyle eğlenme ve öğrenmelerini amaçladım. Resim yapmak çocuk için simgesel bir oyundur. Ayrıca çocuğun kendini özgün bir şekilde ifade etmesini sağlar. Bu oyunda ortaya kovduğu şey onun duygusal ve düşünsel yaşamıyla ilgili imgelerdir. Sanat eğitimi çocukların özgüvenini kazanmada katkıda bulunan ve yaratıcılığını geliştiren bir eğitimdir. Çocuk gelişiminde resim eğitimi, eğitimin en az diğer süreçleri kadar önemlidir. Resim tasarım uygulama sürecinde çocuk kısa zaman içerisinde göz ile düşünme yetisi kazanacaktır."BD,(FE/İD)