Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu’nun (AvEG-Kon) bu yıl Fransa’nın Akdeniz sahilinde dördüncüsünü organize ettiği yaz kampında Marksist Teori dergisi yazarı Arif Çelebi’nin katıldığı ‘toplumsal devrimler çağı’ konulu panel etkinliği düzenlendi.

Gençler haber için Instagram ve TikTok’u tercih ediyor Gençler haber için Instagram ve TikTok’u tercih ediyor

Yoğun katılımın olduğu AvEG-Kon Yaz Kampında yazar Arif Çelebi'nin konuşması dikkatle izlendi.  

EŞİTSİZLİK OLAĞANÜSTÜ BOYUTLARA ULAŞTI

Dünyada bugün en önemli konunun insanlar arasında eşitsizliğin olağanüstü boyutlara ulaşması olduğuna vurgu yapan Çelebi, “İster Amerika ister Fransa, ister Irak, ister Çin, ister Nijerya’ya bakalım. Yani dört kıtanın herhangi bir yerine baktığımızda karşımıza çıkan en önemli konu eşitsizlik. Bu eşitsizliğin merkezinde iki şey duruyor. Birincisi; emekçiler ile burjuvazi arasında uçurumun olağanüstü açılması, ikincisi; aynı zamanda zengin ülkeler ile yoksul ülkeler arasındaki uçurumun da olağanüstü oranda büyümesidir. Biz buna doğrudan açık bir şekilde sınıfsal eşitsizlik diyoruz. Bu eşitsizlik o kadar büyümüştür ki kapanması imkansızdır. Bizim için esas sorun budur. Tarihten günümüze kadar sınıflar arasındaki bu eşitsizlik hiçbir zaman bu boyuta varmadı’’ dedi.

Çelebi, varoluşsal kapitalist krizin esas sorunlarından olan işsizlik, ekolojik ve cinsiyet eşitsizliği ile ilgili güncel ve tarihsel duruma da değinerek, örnekler verdi.

Panel sorulan soruların cevaplanması ile alkışlarla sonlandırıldı.