Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu ( AvEG-Kon) "Sermayenin iklim ve doğa tahribatına karşı 24 Nisan'da iklim adaleti mücadelesini yükseltelim!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

"AKP, ördükleri korku duvarının altında kalacak" "AKP, ördükleri korku duvarının altında kalacak"

Açıklamada "24 Nisan'da 'Sermayeyi değil, insanı ve iklimi koru' sloganı ile bütün göçmen işçileri ve ezilenleri, kadınları ve gençleri yaratıcı eylemler ve araçlarla iklim adaleti mücadelesini ve küresel iklim isyanını büyütmeye çağırıyoruz." ifadesi dikkat çekti.

'İklimi değil, sistemi değiştir!' çağrısı ile son bulan açıklama şu şekilde:

"Sermaye düzeni aşılmaz, doğanın ve insanın kar uğruna vahşi sömürüsü ve talanı durdurulmaz ise, insanlık sürekli yeni salgın, hastalık ve doğa felaketleriyle karşı karşıya kalacaktır.

İklim krizi derinleşerek devam ediyor. Kapitalizmin kâr uğruna iklimi ve doğal yaşam alanlarını geri dönüşümsüz tahribatı, gıda ve suya müdahalesi, dünyanın ekosistemini bozmakta ve insanlığın geleceğini büyük bir tehlikeye atmaktadır.

Doğanın ve sağlığın kâr uğruna kullanıma sokulması, metalaştırılması, yaşadığımız bu dünya düzeninin en çirkin ve iğrenç yüzüdür ve bunu Covid 19 salgını sürecinde bir kez daha görmekteyiz.

Burjuva devletler, bu küresel salgın döneminde bile halk sağlığını değil, sermayeyi koruyacak paketler açıklamakta, halkın salgından korunması için gerekli tedbirler almak yerine, demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan uygulamalarla süreci sürdürmektedirler. İklim geri dönüşümsüz bir biçimde bozulmaya yakınken, onu koruyacak etkili önlemler yerine bu krizin de bedelini emekçilere ödetmenin hesaplarını yapmaktadırlar.

Burjuva devletler, salgını fırsata çevirmenin peşindeler. Olağanüstü Hal (OHAL) koşullarını kalıcılaştırmayı, içte militarizmi yükseltmekteler. Yaşamın her alanında devlet kontrolünü geliştirmek, halk içindeki politik hoşnutsuzluğu ve ayaklanmaları bu yoldan bastırmak istiyorlar.

3 Nisan grevinin ardından 24 Nisan'da gerçekleştirilecek "Küresel İklim Grevi" Covid 19 salgınından dolayı yine esas olarak online gerçekleştirilecek. 24 Nisan'da yaşamımızın bütün alanları, evlerimiz ve işyerlerimiz, sokaklarımız ve meydanlarımız doğa düşmanı kapitalist sisteme karşı mücadele alanına dönüşmelidir.

24 Nisan'da "Sermayeyi değil, insanı ve iklimi koru" sloganı ile bütün göçmen işçileri ve ezilenleri, kadınları ve gençleri yaratıcı eylemler ve araçlarla iklim adaleti mücadelesini ve küresel iklim isyanını büyütmeye çağırıyoruz.

Dövizlerimizle, pankartlarımızla, bildirilerimiz ve duvar gazetelerimizle, küçük gruplarla gerçekleştirebileceğimiz sokak ajitasyonlarıyla, hashtag ile birlikte resimli ve videolu çekimler paylaşarak ve daha kendi yaratıcı eylemlerimizle sermaye düzenine karşı iklim adaleti talebini yükseltelim."